Cesta hrdinu / The Hero’s Journey
  7- 14. 10.2023
Surya centrum
PROGRAM  KONTAKT  PROJEKTY  PODPORA  INÉPROGRAM.htmlCONTACT.htmlPROJEKTY.htmlSUPPORT.htmlINE.htmlshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1shapeimage_2_link_2shapeimage_2_link_3shapeimage_2_link_4
PROGRAM  KONTAKT  PROJEKTY  PODPORA  INÉPROGRAM.htmlCONTACT.htmlPROJEKTY.htmlSUPPORT.htmlINE.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4
 

Tréning / dramaterapeutický proces


Cesta HrdinuINFO ABOUT HERO’S JOURNEY IN ENGLISH CLICK HEREpodľa Paula RebillotaCesta hrdinu / Hero’s Journey je týždňový zážitkový proces, ktorý ponúka možnosť vydať sa na dobrodružnú hrdinskú výpravu.


Každá žena a každý muž má v sebe potenciál hrdinu/hrdinky

...a ak započuje silné volanie do neznáma, je pripravený/á na cestu...

...na cestu do svojho vnútra...

a ešte ďalej.


Divadelné techniky, rituál, príroda, gestalt, práca so symbolmi, či pohyb, hudba a farby...to všetko sú techniky, ktoré sú na Ceste Hrdinu prostriedkami, vďaka ktorým sa zhmotňuje Hrdina/Hrdinka, ale aj Démon rezistencie(odporu), ktorý nám v ceste bráni.


Ich konfrontácia a spoločná dohoda im pomôže spoločne sa vydať do krajiny zázrakov a prejsť skúškami a najťažšími testami, aby na záver Hrdinka/Hrdina našli odmenu, dar...a mohli sa s ním podeliť s ostatnými.


Táto cesta sa deje na pozadí monomýtu, ktorý sformuloval skvelý antropológ Joseph Campbell, priateľ a spolupracovník Paula Rebillota.


Cesta Hrdinu / Cesta Hrdinky je určená pre všetkých ľudí, ktorí pracujú s inými ľuďmi, najmä pre učiteľky, terapeutov, doktorov, umelkyne, sociálnych pracovníkov, všetky pomáhajúce profesie, ľudí sprevádzajúcich iných v kríze, sestričky, študentov, osobných asistentov a všetkým, ktorým hrozí vyhorenie.Paul Rebillot bol človek, ktorý znovunavrátil umenie a rituál do terapie.

Stanislav Gróf
príchod v sobotu 7.októbra o 15:00 - odchod v sobotu 14.okt. o 15:00


Surya centrum


pracovný jazyk anglický a slovenský


počet účastníčok/účastníkov je limitovaný - max.12 ľudí


cena: 750 euro


Cena zahŕňa všetky náklady spojené s tréningom/dramaterpaeutickým procesom Cesta hrdinu: vegetariánske jedlo (raňajky, obed, večera), ubytovanie (7 nocí), všetko potrebné pre tvorivý proces.

Rezervácia miesta je 150 euro, ktoré môžete uhradiť na účet Divadla bez domova, s poznámkou “HJ23”: SK7211000000002621793196


Organizuje Divadlo bez domova Bratislava


vďaka podpore od Vyšehradského fondu je cena iba 150 euro

Túžba a bezpečie


Každá žena a každý muž má v sebe niečo, čo túži po zmene a ďalšom raste a rozvoji.

A v každom sa nachádza aj niečo, čo im v tomto procese bráni. Táto časť sa usiluje udržiavať veci, ako sú alebo ako vždy boli (udržiava status quo), a sabotuje čokoľvek nové.

Tieto dve časti sa ozývajú najmä vtedy, keď prichádza k prechodu do novej životnej situácie.

Ak sa konflikt medzi túžbou a strachom nevyrieši, výsledkom je paralýza, apatia a nespokojnosť.

Autentickí a vo svojej podstate úspešní ľudia sa naučili prijať a integrovať svoju dobrodružnú aj svoju ochrannú stránku.Hrdina a démon odporu


Tento základný ľudský konflikt zobrazujú hrdinské mýty a magické rozprávky na celom svete.

Režisér, herec a Gestalt-terapeut Paul Rebillot vytvoril na ich základe proces osobnostného rozvoja:


Cestu hrdinu.


V procese podporujeme účastníkov, aby pracovali na týchto na seba narážajúcich stránkach svojej osobnosti, aby ich stelesnili ako „hrdinu“ a „démona odporu“ a aby ich priviedli ku vzájomnej konfrontácii.


Ak táto konfrontácia skončí rozhodnutím uzavrieť dohodu vyhovujúcu záujmom oboch strán, otvára sa cesta do „krajiny neznáma“.


Ako výsledok celej cesty tu čakajú na účastníkov neobyčajné zážitky („zázraky“), skúšky a „odmena“.
Spájanie sa s vlastnými zdrojmi životných vízií


Tréning Cesty hrdinu ponúka možnosť znova sa spojiť so zabudnutými vnútornými vrstvami našej osobnosti, v ktorých môžeme objaviť naše nové ciele a vykročiť na cestu nášho životného poslania.

Cesta týmto smerom nie je jednoduchá, vyžaduje si skutočnú pripravenosť na konfrontáciu so samým sebou a so svojimi vlastnými vnútornými odpormi/rezistenciami.

Toto nás učí pripravovať si našu cestu životom cieľavedomejšie, živšie a tvorivejšie, čo podstatne prospieva aj nášmu zdraviu.
Pre koho je určený tento tréningový proces?


Práca či konanie na základe pokynov iných neprináša zmenu sveta. Objavovanie svojich vlastných zdrojov, vnútorného zmyslu a nasledovanie vízie – to všetko podporuje tréning Cesty hrdinu.


Účastníci sú často poradcovia a terapeuti sprevádzajú ľudí v obdobiach krízy. Ďalej sú to aj kultúrni, umeleckí a sociálni aktivisti pomáhajú ľuďom odhaliť ich vnútorné zdroje a kreativitu.Paul Rebillot

(1931 – 2010) bol známy režisér a učiteľ divadelného umenia v San Franciscu.

Hlboká emocionálna a spirituálna kríza ho priviedla k stretnutiu s jeho víziou. Na základe tohto zážitku, gestaltterapeutického vzdelania, jeho skúsenostiam s liečebnými formami divadla a štúdia mytológie Josepha Campbella („Hrdina s tisícimi tvárami“) vytvoril tréning Cesta hrdinu a publikoval ho vo svojej knihe: „Volanie za dobrodružstvom: uplatnenie Cesty hrdinu v každodennom živote“ (1993). Známy psychiater Stanislav Gróf považoval tento tréning za presný opis „krajiny transformačnej krízy“. Desaťročia pracoval ako facilitátor workshopov, terapeut a učiteľ v kalifornskom Esalen inštitúte a iných strediskách v Európe. Viac o jeho práci nájdete napríklad na webe www.directimpactcreativity.biz


Vedenie októbrovej Cesty hrdinu:

Patrik Krebs pod supervíziou Helga Weule a Manfred Weule

s asistentom a asistentkou  Adventure Life  Magdalénou Komárovou a Tomášom KubišomDr. Helga Weule

je filozofka, trénerka skupinovej dynamiky, konzultantka rôznych organizácií, supervízorka, maliarka a autorka viacerých kníh a článkov v odborných publikáciách. Najviac ju ovplyvnili skupinová dynamika, teória systémov, systemická rodinná terapia a umenie a poznanie tradičných peruánskych liečiteľov. Od roku 1983 je odbornou poradkyňou a supervízorkou v Rakúsku. Učí skupinovú dynamiku a systemické poradenstvo.

Manfred Weule M.A.

je kultúrny antropológ, poradca, konzultant rôznych organizácií, supervízor, vedúcim interkultúrnych vzdelávacích projektov a autor viacerých kníh a článkov v odborných publikáciách.

Zásadnými skúsenosťami sú preňho Gestalt, systemické poradenstvo a formy tradičného afrického liečiteľstva. Od roku 1990 je profesionálnym odborným poradcom a učí systemické poradenstvo a umenie rituálu.


Obaja boli vyškolení a autorizovaní Paulom Rebillotom na vedenie tohto procesu a vzdelávanie budúcich trénerov.

Patrik Krebs

je divadelník, učiteľ cudzích jazykov, hráč na rôzne hudobné nástroje a milovník prírody. S ľuďmi bez domova pracuje od roku 2004, neskôr spoluprácu rozšíril o ľudí s telesným handicapom, spolupracuje s ľuďmi s psychiatrickou diagnózou, s ľuďmi vo výkone trestu, po výkone trestu, so študentami, s pedagógmi, s rôznymi ľuďmi. Dlhodobo je aktívny v práci s mladými ľuďmi. Organizácii a vzdelávaniu sa v procese Ceste hrdinu sa venuje od roku 2013.

 P.K. bol vyškolený pod supervíziou Helgy a Manfreda Weule a autorizovaný na vedenie tohto procesu na Board meetingu Adventure Life v roku 2020.

INFO ABOUT HERO’S JOURNEY IN ENGLISH CLICK HERE

 


 
Adventure Life

Asociácia bola založená účastníkmi Hero's journey v Rakúsku roku 2007. Ide o medzinárodnú sieť, ktorej cieľom je šíriť Cestu hrdinu ako spôsob iniciácie a budovanie komunity.

Má členov v Rakúsku, Českej republike, Srbsku, Slovensku, Slovinsku, Španielsku a Nemecku. Predstavuje a vytvára samoorganizovaný projekt vzdelávania trénerov (facilitátorov) Cesty hrdinu, ktorý reflektuje vlastnú prax a formuje tieto reflexie do tvorby spoločnej teórie. Aj v spolupráci s programami EÚ (Mládež v akcii a Erasmus+) zorganizovalo AL Cestu hrdinu v rokoch 2008 a 2016 v Rakúsku, 2012 v ČR a Taliansku, 2013 na Slovensku, 2018 v Španielsku a SK, ako aj tréningy facilitátorov v rokoch 2009 a 2014 – 2023 v Rakúsku.Asociácia AL sa riadi mottom:


„potrebujeme komunitu, aby sme mohli rásť, rozvíjať sa a zažívať dobrodružstvo“


spolu s ľuďmi akéhokoľvek veku, ktorí chcú tiež nasledovať cestu za dobrodružstvom a svojimi túžbami.


Viac info: Adventure life


Aktivisti AL ako  Jitka Marelová, Madlén Komárová, Tomáš Kubiš a Patrik Krebs organizujú Cestu hrdinu v Českej republike a na Slovensku:


Česká republika

Po prvom tréningu Cesty hrdinu v roku 2012 sa AL roku 2015 zúčastnila konferencie „Spoločný priestor“ na Filozofickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci, kde zrealizovala tréning Cesty hrdinu, workshop a prednášku.

V pražskom seminárnom centre Rybalka zorganizovala roku 2015 workshop „Cesta hrdinu v tarote“ (HW a MW) a roku 2016 workshop „Inanna“ (HW a Martina Bartová).


Slovensko

Divadlo bez domova je občianske združenie pôsobiace v Bratislave, kde už viac ako 16 rokov vedie divadlo, ktorého herci a herečky sú ľudia bez domova, ľudia s telesným postihnutím či inak znevyhýhodnené osoby rôzneho veku. Od roku 2007 organizuje festival ERROR – jediný medzinárodný festival bezdomoveckých divadiel v Európe.

DBD a jeho členovia tiež aktívne pôsobia v oblasti neformálneho vzdelávania iných profesionálov a aktivistov. Tak prišlo aj k blízkej spolupráci s AL a Cestou hrdinu podľa Paula Rebillota, čo viedlo k zorganizovaniu prvého tréningu Cesty hrdinu na Slovensku v roku 2013, k prednáške i krátkej divadelnej ukážke Cesty hrdinu na festivale ERROR 2016 a ku skoncipovaniu medzinárodného projektu HIT – Hrdinovia inklúzie a transformácie, ktorý sme realizovali 6 európskych organizácií s finančnou podporou programu Erasmus+.


DBD každoročne organizuje medzinárodnú Cestu hrdinu v Surya centre. Od roku 2021 ju podporuje Medzinárodný vyšehradský fond, v rámci projektu ERROR.


www.divadlobezdomova.sk