Cirkus Madraš

PROGRAM    KONTAKT    PROJEKTY    PODPORA    INÉPROGRAM.htmlCONTACT.htmlPROJEKTY.htmlSUPPORT.htmlINE.htmlshapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2shapeimage_1_link_3shapeimage_1_link_4
 

Zámerom projektu je zviditeľnenie témy sociálneho vylúčenia, socializácia marginalizovanej skupiny obyvateľstva a zcitlivovanie širokej verejnosti voči ľuďom bez domova pomocou divadelného umenia. Cieľom je adaptovať, naskúšať a odpremiérovať divadelnú hru od ruského dramatika Daniila Charmsa, v ktorej budú účinkovať ľudia bez domova, osoby s telesným postihnutím, seniorky a osoby s psychiatrickou diagnózou. Výsledkom projektu bude avantgardná divadelná hra, ktorú plánujeme reprízovať pre verejnosť na Slovensku aj v zahraničí.V tomto roku nás silne zaujal literárny aj ľudský odkaz ruského surrealistického dramatika Daniila Charmsa, ktorému stalinský režim zakázal publikovať, neskôr ho väznil na psychiatrii a ktorý umrel hladom za nevyjasnených okolností počas väznenia. V jeho divadelnej hre Cirk Šardam, ktorá bola preložená aj do slovenčiny, našlo Divadlo bez domova silnú analógiu so životom ľudí bez domova aj rôznych iných ľudí žijúcich na okraji našej spoločnosti. Podivuhodní klauni, nedokonalé artistky aj extravagantné krotiteľky zvierat tvoria surrealistické panoptikum čudného cirkusu, do ktorého sa márne snaží dostať Nezbedkin, človek ktorý nemá žiaden talent iba priveľkú túžbu vystupovať v cirkuse. Príbeh Nezbedkina nám silne pripomína príbehy súčasných ľudí bez domova. Je tak isto odmietaný, vysmievaný a bez potrebných zručností, je vytláčaný zo spoločenstva a nevie „zapadnúť“. Jeho urputná snaha získať v cirkuse angažmán vyznieva smiešne a otravne, ale my zisťujeme, že aj tento bláznivý, netalentovaný outsider sa môže stať na konci dňa (divadelnej hry) jediným ozajstným hrdinom.
Vedenie projektu a réžia: Mgr.Art. Patrik Krebs a Uršuľa Kovalyk

Vedenie projektu a dramaturgia: Mgr. Tomáš Kubiš

Hudba: Oskar Rózsa

Scéna a kostýmy: Eva Matkuliaková