Čisté zviera

PROGRAM    KONTAKT    PROJEKTY    PODPORA    INÉPROGRAM.htmlCONTACT.htmlPROJEKTY.htmlSUPPORT.htmlINE.htmlshapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2shapeimage_1_link_3shapeimage_1_link_4
 

Hlavný cieľ projektu:

Vytvorenie, naskúšanie, odpremiérovanie a reprízovanie inscenovaného čítania knihy Čisté zviera, v ktorom účinkujú herci a herečky DBD.


Účel projektu:

Sociálna a kultúrna integrácia ľudí bez domova a iných sociálne vylúčených osôb, ich neformálne vzdelávanie a zlepšenie ich sociálnej situácie.


Prínos projektu:

Vznik netradičnej divadelnej performance, ktorá kladie dôraz na čítanie pôvodnej slovenskej prózy a zapája do kultúrneho života vylúčené skupiny obyvateľstva.


Slávnostnú premiéru predbežne plánujeme novembri 2019 v Pisztoryho paláci v Bratislave.
Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.Projekt tiež podporili: Bratislava-Staré mesto, Bratislavský samosprávny kraj