Divadlo pre všetkých 2023


PROGRAM    KONTAKT     PROJEKTY     PODPORA    INÉ

 

1. január 2023 – 31. december 2023


Hlavným zámerom projektu je naďalej pokračovať a rozvíjať našu umeleckú a dramaterapeutickú prácu, ktorá spája ľudí bez domova, ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, ľudí so psychiatrickou diagnózou a inak znevýhodnené osoby. S našimi hercami a herečkami sa budeme pravidelne – minimálne dvakrát týždenne stretávať na divadelných skúškach v Pisztoryho paláci, kde budeme spoločne umelecky tvoriť a spolupracovať, realizovať rôzne divadelné a dramaterapeutické cvičenia, hrať na hudobné nástroje, pripravovať sa na uvádzanie divadelných predstavení, neformálne ich vzdelávať, zveľaďovať náš divadelný priestor, diskutovať, zdieľať, pomáhať si, navzájom sa podporovať, inšpirovať a motivovať. Divadelné skúšky teda predstavujú základnú aktivitu, od ktorej sa ďalej odvíjajú divadelné predstavenia pre verejnosť. V nich prezentujú herci a herečky výsledky svojej práce, „spoločnosť v hľadisku v týchto momentoch od ľudí bez domova a ďalších znevýhodnených ľudí prijíma. Prichádza tu k búraniu hraníc a prepojeniu znevýhodnenej časti spoločnosti s majoritou. Vstup na predstavenia je zdarma, čím otvárame dvere ku kultúre aj ďalším znevýhodneným skupinám. Naše aktivity tak prispievajú k integrácii a inklúzii znevýhodnených ľudí do spoločnosti na viacerých úrovniach.

V rámci projektu odohráme 3 divadelné predstavenia s následnou diskusiou s diváčkami a divákmi a zrealizujeme 28 divadelných a dramaterapeutických skúšok. Herci a herečky sú za svoju umeleckú činnosť a prácu finančne odmeňovaní a odmeňované, čo prispieva k zlepšovaniu ich finančnej a sociálnej situácie a pomáha im to platiť ubytovanie, stravu či lieky.


Projekt „Divadlo pre všetkých 2023“ je realizovaný s podporou hlavného mesta SR Bratislavy z grantového programu Bratislava pre všetkých.