Ľudia bez domova hrajú divadlo

PROGRAM  KONTAKT  PROJEKTY  PODPORA  INÉPROGRAM.htmlCONTACT.htmlPROJEKTY.htmlSUPPORT.htmlINE.htmlshapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2shapeimage_1_link_3shapeimage_1_link_4
PROGRAM  KONTAKT  PROJEKTY  PODPORA  INÉPROGRAM.htmlCONTACT.htmlPROJEKTY.htmlSUPPORT.htmlINE.htmlshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1shapeimage_2_link_2shapeimage_2_link_3shapeimage_2_link_4
 


Zámerom projektu bolo znovu sprístupniť divadelnú činnosť pre hercov/herečky v DBD aj širokú verejnosť, kontinuálne naviazať na našu predošlú umeleckú prácu a udržať jej sociálny a umelecký aspekt.


Trvanie projektu: 1. máj - 31. december 2021

Výsledky projektu:


- znovu sme sprístupnili divadelnú činnosť pre hercov/herečky DBD a naše publikum

- herci ľudia bez domova a telesne postihnutí sa aktívne podieľali na umeleckej tvorbe počas skúšok a preobsadzovania divadelných postáv

- zviditeľnenili sme  problematiku ľudí bez domova a ľudí s telesným postihnutím pozitívnym umeleckým spôsobom

- našu umeleckú tvorbu sme flexibilne preniesli do online priestoru

- urobili sme ďalší krok pri odstraňovaní stereotypov, ktoré voči vylúčeným skupinám v spoločnosti existujú

-  herci/herečky získali počas natáčania predstavenia Kuca Paca nové herecké zručnosti

- socializácia prebehla pomocou dramaterapických skúšok, divadla a kontaktu s divákmi

- udržali sme  hercov/herečky DBD aby neprepadli do sociálnej izolácie a chudoby

- finančnou odmenou za hranie, skúšanie a natočenie hry sme zlepšili sociálnu situáciu hercom/herečkám DBD

- motivovali sme ich k ďalšej umeleckej práci aj napriek zložitej pandemickej situácii

- druhý ťažký pandemický rok sme ako divadlo PREŽILI!

Hlavný donor projektu:  

Ministerstvo kultúry SR