Opäť v divadle

PROGRAM    KONTAKT    PROJEKTY    PODPORA    INÉ

 

Projekt podporil Zamestnanecký darcovský program ČSOB.

Cieľom projektu je zlepšiť zariadenie a technickú vybavenosť Divadla bez domova, divadla v ktorom tvoria herečky a herci, ktorí sú ľudia bez domova, mladí s ťažkým telesným postihnutím, ľudia s psychiatrickou diagnózou a iní ľudia žijúci na okraji našej spoločnosti.

V divadelných priestoroch, ako i v kancelárii, kuchynke a priľahlích priestoroch prebehla rekonštrukcia elektrického vedenia a pri nej firmy zničili podlahu v divadle(baletizol) ako i zákryty a časť vybavenia.

Vďaka tomuto projektu sme:


kúpili a položili nový baletizol

doplnili sme zvukovú techniku

kúpili sme bočné svetlá do divadelnej sály

doplnili sme divadelné zákryty