PM 2019Projekt má 3 časti:


Dlhodobý dramaterapeutický proces pre herečky a hercov Divadla bez domova

a

Predstavenia pre verejnosť

5 predstavení, z toho jedno vo väzení, v Košiciach - Šaci


30.1. 2019 SNY,    8. 7. 2019 KE-ŠacaSituácia ľudí bez domova, ale aj telesne postihnutých, ľudí s psychiatrickou diagnózou, či inak vylúčené skupiny obyvateľstva u nás, ale aj v zahraničí (napr. Maďarsko) sa zhoršuje. Neexistuje žiaden strategický plán na riešenie bezdomovectva a v podstate s ľuďmi bez domova pracuje len neziskový sektor, cirkev a dobrovoľníci.

Aj preto je väčšina služieb zameraná najmä na základné telesné potreby - jedlo, prespanie, prvá pomoc a niektoré základné podporné služby - zákl.právna pomoc, hygiena...


Našou činnosťou sa snažíme o hlbšiu prácu s ľudským vnútrom a to jednak s herečkami a hercami a na druhej strane aj s divákmi a ostatnou verejnosťou. Komunikujeme rôzne ľudské potreby a dávame hlas tým, ktorí ho zvyčajne nemajú.Workshop vo väzení s odsúdenými


Preventívne programy a umelecko-terapeutická činnosť s ľuďmi vo výkone trestu v podstate na Slovensku neexistujú a preto prinášame pilotné projekty ako týždňový intenzívny workshop vo väzení.1. - 5. júla 2019 v KE - Šaci

Projekt podporil Darcovský prgram Philip Morris v nadácii Pontis.

 

PROGRAM    KONTAKT    PROJEKTY    PODPORA    INÉ