PM 2021

PROGRAM    KONTAKT    PROJEKTY    PODPORA    INÉPROGRAM.htmlCONTACT.htmlPROJEKTY.htmlSUPPORT.htmlINE.htmlshapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2shapeimage_1_link_3shapeimage_1_link_4
 

Projekt PM 2021 nadväzuje na predošlé projekty a je zameraný na hlavnú činnosť Divadle bez domova. Počas projektu sa zameriame na pravidelné divadelné skúšky - dlhodobý dramaterapeutický proces, ktoré budeme viesť v súlade s protipandemickými opatreniami.


Podľa možností osobne a s tými, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť sa spojíme on-line.Podobne budeme prinášať aj divadelné predsatvenie pre širokú verejnosť-naživo, pokiaľ to bude možné, inak on-line.


Keďže sme úspešne preniesli časť našich aktivít minulý rok do on-line priestoru, chceme v tom pokračovať a aj preto súčasťou projektu bude natočenie divadelného predstavenia Krasojazdkyňa a jeho následné prezentovanie pre širokú verejnosť.

PODPORIL: Darcovský program Philip Morris V NADÁCII PONTIS.

V rámci projektu sme odohrali 3 predstavenia on-line a jedno predstavenie - Flashback, pre divákov v sále.

Nahrali sme predstavenie Krasojazdkyňa na video a mohli sme pokračovať v pravidelných divadelných skúškach.